Privacy & Gegevensbescherming

BiYe e.K. verheugt zich over en dankt u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

BiYe e.K. respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens en de beveiliging van alle bedrijfsgegevens is voor ons een belangrijk punt, waar we bij al onze zakelijke processen rekening mee houden. We verwerken persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan onze webpagina's zijn verzameld op een vertrouwelijke wijze en alleen overeenkomstig de wettige bepalingen.
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons ondernemingsbeleid.

Onze internetpagina's kunnen koppelingen (hyperlinks) bevatten naar websites van derden. Op de inhoud van deze websites van derden is deze privacyverklaring niet van toepassing.

Verzameling en verwerking van persoonsgebonden gegevens

Bij een bezoek aan onze webpagina's worden de volgende gegevens geregistreerd: naam van uw internet provider, de website van waar u gekomen bent (referrer), de webpagina's die u op onze website bezoekt, evenals de datum en de duur van uw bezoek. BiYe e.K. gebruikt cookies en actieve componenten (zoals JavaScript, PHP) om voorkeuren van bezoekers in kaart te brengen en de inhoud van webpagina's optimaal daarop af te kunnen stemmen. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies ook weigeren. Het is echter mogelijk dat daardoor bepaalde functies van de webpagina's niet meer beschikbaar zijn.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen, wanneer u deze zelf aan ons doorgeeft, bijv. in het kader van een registratie, een enquête of voor het opstellen van een contract.

Gebruik en doorgifte van persoonsgebonden gegegevens en doelbinding

BiYe e.K. gebruikt uw persoonlijke gegevens enkel voor het technische beheer van de websites, klantenadministratie, marktonderzoek over producten en marketing, en enkel voor zover dat in elk specifiek geval nodig is. Uw persoonlijke gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden vrijgegeven aan derden buiten BiYe e.K.

Beveiliging

BiYe e.K. neemt veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, vernietiging of toegang door onbevoegden dan wel onbevoegde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Vrijheid van keuze

Wij willen uw gegevens graag gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten en om u hier eventueel vragen over te stellen. Uw deelname aan dergelijke campagnes is natuurlijk vrijwillig. Indien u hier niet mee instemt, dan kunt u ons dit te allen tijde mededelen, zodat wij het gebruik van uw gegevens kunnen blokkeren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de desbetreffende lokale webpagina's. 

Google Analytics

„Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw toegang tot de pagina’s van de exploitant te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om nog andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt het opslaan van cookies verhinderen via een desbetreffende instelling in uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het doorsturen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie hierover vindt u op of https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en privacy). We wijzen erop, dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" werd uitgebreid, om een geanonimiseerde vastlegging van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen."

Bron: www.datenschutzbeauftragter-info.de

Contact

Voor informatie, suggesties of klachten over het verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Mochten ondanks onze inspanningen met betrekking tot de juistheid en de actualiteit van gegevens onjuiste gegevens zijn opgeslagen, zullen we deze op uw verzoek corrigeren.

Contact (e-mail aan )